Juridische verklaring

Welkom op onze website. Als u doorgaat met het bekijken en/of gebruiken van deze website, gaat u ermee akkoord dat u moet voldoen en bent gebonden aan de volgende gebruiksvoorwaarden, die samen met onze privacyverklaring de relatie regelt tussen LGH en u met betrekking tot het gebruik van deze website.

De term ‘LGH’ of ‘ons’ of ‘we’ verwijst naar de eigenaar van de website, die statutair gevestigd is te 120 Bolton Rd, Atherton, Manchester M46 9JZ (Verenigd Koninkrijk). Het registratienummer van onze onderneming is 09888672. De term ‘u’ verwijst naar de gebruiker of bezoeker van onze website.

Op het gebruik van deze website zijn de volgende gebruiksvoorwaarden van toepassing:

 • De inhoud van de pagina’s van deze website is uitsluitend bedoeld ter algemene informatie en voor algemeen gebruik. De inhoud kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
 • Noch wij, noch enige derden bieden enige garantie of waarborg ten aanzien van de nauwkeurigheid, tijdigheid, prestaties, volledigheid of geschiktheid van de informatie en materialen die op deze website worden gevonden of aangeboden voor een bepaald doel. U erkent dat dergelijke informatie en materialen onnauwkeurigheden of fouten kunnen bevatten en we sluiten uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit voor dergelijke onnauwkeurigheden of fouten, voor zover dit onder het toepasselijk recht is toegestaan.
 • Gebruik van de informatie of materialen op deze website is op eigen risico. We aanvaarden hiervoor geen enkele aansprakelijkheid. U bent er zelf voor verantwoordelijk om te controleren of producten, diensten of informatie die via deze website beschikbaar zijn, aan uw specifieke eisen voldoen.
 • Deze website bevat materiaal dat eigendom is van of in licentie is gegeven aan ons. Dit materiaal omvat, maar is niet beperkt tot, het ontwerp, de lay-out, het uiterlijk en de (grafische) vormgeving. Reproductie is alleen toegestaan in overeenstemming met de aanduiding van auteursrecht, die deel uitmaakt van deze voorwaarden.
 • Alle handelsmerken die op deze website worden getoond en niet het eigendom zijn van of in licentie zijn gegeven aan de exploitant, worden erkend op de website.
 • Ongeoorloofd gebruik van deze website kan leiden tot een schadeclaim en/of strafrechtelijke veroordeling.
 • Deze website bevat mogelijk links naar andere websites. Deze links worden aangeboden voor uw gemak en om verdere informatie te verschaffen. Het betekent niet dat we de inhoud van de betreffende website(s) onderschrijven. We aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de website(s) die gelinkt zijn aan onze website.
 • Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van LGH vanaf een andere website of in een document naar deze website te verwijzen.
 • Uw gebruik van deze website en alle geschillen die voortvloeien uit dergelijk gebruik van de website zijn onderworpen aan de wetgeving in Engeland, Schotland en Wales.

Disclaimer

De informatie op deze website is alleen bedoeld ter algemene informatie. De informatie wordt aangeleverd door LGH Ltd. Hoewel we proberen deze informatie actueel en correct te houden, geven we geen verklaringen en garanties, uitdrukkelijk of impliciet, omtrent de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid of beschikbaarheid voor enig doel van de website of de informatie, producten, diensten of bijbehorende afbeeldingen op de website. Derhalve is enig vertrouwen dat u in dergelijke informatie stelt strikt voor eigen risico.

In geen enkel geval kunnen we aansprakelijk worden gehouden voor verlies of schade, inclusief, maar niet beperkt tot, indirect verlies of gevolgverlies of -schade, of wat voor verlies of schade dan ook voortkomend uit het verlies van gegevens of winstderving ten gevolge van, of in verband met, het gebruik van deze website.

Via deze website kunt u doorlinken naar andere websites die niet worden beheerd door LGH. We hebben geen zeggenschap over de aard, inhoud en beschikbaarheid van deze websites. De verwijzing naar een link houdt niet per se in dat we deze aanbevelen of dat we het eens zijn met de op de betreffende website geuite meningen.

We doen ons uiterste best om de website beschikbaar en goed werkend te houden. LGH aanvaardt echter geen verantwoordelijkheid voor, en kan niet aansprakelijk worden gehouden voor tijdelijke niet-beschikbaarheid van de website om technische redenen die buiten onze macht liggen.

Auteursrechten en internet

LGH Ltd heeft het auteursrecht op deze website en de inhoud. Alle rechten voorbehouden.

Herdistributie of reproductie van (delen van) de content, in welke vorm dan ook, is verboden, met uitzondering van de volgende gevallen:

 • u mag (delen van) de inhoud afdrukken of downloaden naar een lokale harde schijf, maar uitsluitend voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik
 • u mag (delen van) de inhoud kopiëren voor persoonlijk gebruik door derde partijen, maar alleen wanneer u de website als bron aanmerkt

U mag de inhoud niet verspreiden of commercieel uitbuiten zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. Daarnaast mag u de inhoud niet opnemen of opslaan op een andere website of een ander elektronisch opslagsysteem.

Beveiliging

We doen er alles aan om de veiligheid van uw gegevens te garanderen. Om onbevoegde toegang of openbaarmaking te voorkomen, hebben we afdoende fysieke, elektronische en bestuurlijke procedures geïmplementeerd om de informatie die we online verzamelen te beveiligen.

Links naar andere websites

Onze website kan links naar andere websites bevatten. Wanneer u een van deze links gebruikt om onze website te verlaten, moet u er rekening mee houden dat we geen controle hebben over die andere website. We zijn dan ook niet verantwoordelijk voor uw privacy en de bescherming van de gegevens die u tijdens het bezoek aan andere websites verstrekt en andere websites vallen niet onder deze privacyverklaring. Wees voorzichtig en lees de privacyverklaring die op de betreffende website van toepassing is.

Uw persoonsgegevens beheren

U kunt het verzamelen of gebruiken van uw persoonsgegevens op de volgende manieren beperken:

 • wanneer u wordt gevraagd om een formulier op de website in te vullen, vink dan het selectievakje aan waarmee u kunt aangeven dat de ingevulde gegevens niet mogen worden gebruikt voor direct-marketingdoeleinden
 • indien er eerder mee akkoord bent gegaan dat we uw persoonsgegevens voor direct-marketingdoeleinden gebruiken, kunt u uw voorkeur op elk gewenst moment wijzigen door een e-mail te sturen naar info@lghglobal.com

We verkopen, verspreiden of verhuren uw persoonsgegevens niet aan derden tenzij we hiervoor uw toestemming hebben of we hiertoe wettelijk verplicht zijn. We kunnen uw persoonsgegevens gebruiken om promotionele informatie toe te sturen over mogelijk interessante producten en diensten van derden, maar alleen als u aangeeft hier interesse in te hebben.

Volgens de Wet gegevensbescherming 1998 hebt u het recht om de persoonsgegevens die we van u bewaren in te zien. Voor het inzien van uw gegevens wordt een kleine vergoeding gevraagd. Als een kopie wilt ontvangen van de gegevens die we van u bewaren, stuur uw verzoek dan naar 120 Bolton Rd, Atherton, Manchester M46 9JZ, Verenigd Koninkrijk.

Wanneer u denkt dat (een deel van) de gegevens die we van u hebben, onjuist of onvolledig zijn, breng ons hier dan zo snel mogelijk van op de hoogte door een brief te sturen naar bovenstaand adres of door een e-mail te sturen. We zullen de gegevens die onjuist blijken te zijn, direct corrigeren.

LGH Ltd geregistreerd in Engeland onder nr. 09888672